برچسب: تبلیغات خلاقانه

خرداد 18
تماس با تیم قهرمانان تجارت جهانی

داستان ات را رو دوباره بنویس. تمرکز، نفوذ و گسترش بازار، تئوری بازی ها، داستان گویی،…