برچسب: تبلیغات

دی 11
بارانی باش ، شما را دنبال می کنند!

مختصرترین توضیح تخصصی درباره گروه خلاقیت میان رشته ای باران که می تونم بیان کنم تا…

خرداد 18
تماس با تیم قهرمانان تجارت جهانی

داستان ات را رو دوباره بنویس. تمرکز، نفوذ و گسترش بازار، تئوری بازی ها، داستان گویی،…