غلطک مخزن دار که از جدیدترین نوع غلطک ها است مشکلات مدل های قدیمی را ندارد و می تواند سرعت رنگ آمیزی را دو برابر کند. چون در این مدل غلطک ها رنگ، درون مخزنی که در دسته قرار دارد ریخته می شود و سرعت اجرا افزایش می یابد.

 

دسته غلطک مخزن دار بدون طرح به فروش میرسد.