مناسب برای رنگ آمیزی به وسیله شابلون، رنگ آمیزی وسایل چوبی، طراحی بوسیله مُهرهای طرحی و غلطک دوم غلطک طرح کاغذ دیواری.